אתר נסיוני להצגת השימוש באלמנטים שונים של עיצוב אתרים ב-sass ו-CSS.