במקרה זה הלקוח סיפק עיצוב בפיגמה ועל בסיס זה נבנה האתר בגטסבי. ההדגמה מתארחת ב-Netlify.